ایمیل

شماره تماس

شماره های تماس دفتر
۰۲۱۵۵۳۰۷۴۷۶
۰۲۱۵۵۳۰۳۹۱۶

حسابداری
۰۲۱۵۵۳۱۵۹۵۵
۰۲۱۵۵۰۵۰۶۴۸

فرهاد تقوی
۰۹۱۲۸۴۶۷۶۱۲

علی پیرهادی
۰۹۱۲۱۰۰۷۷۳۹

آدرس

تهران میدان شوش خیابان شهرداری کوچه ۲۳ ( جعفریان ) پلاک۲۰

کد پستی ۱۱۸۷۸۶۷۵۶‍